Kontakt

Kreu /  Kontakt

   

Vendndodhja:

Rr: Mitat Hoxha, Lagja 4, Albania
   

Telefoni:

+355 69 476 6066
   

Email:

info@joni-kompleks.al